Läkemedelslista Apodospåse

Här kan du se hur du gör för att kontrollera att det finns rätt mediciner och rätt antal tabletter i apodospåsen.

Senast uppdaterad

2019-05-18

Var detta hjälpsamt?