Omvårdnadsåtgärder

Här har vi samlat kunskapstester om olika omvårdnadsåtgärder man kan få som delegering. Delegering behövs egentligen inte men många arbetsplatser väljer att ha det som delegering för att säkerställa kunskapsnivån.

Du kan göra varje del för sig eller hela provet men vill du spara dina resultat så behöver du vara inloggad och genomföra hela testet, annars sparas inte resultatet. Tänk på att kateter-delen är överkurs så den kan vara extra svår.

Lycka till!

Kunskapstester om: 
  • Benlindning
  • Blodprovstagning
  • Blodtrycksmätning
  • Injektioner
  • Kateter
  • Sondmatning
  • Stomivård
  • Sårvård
  • Temperaturmätning
Omvårdnad
Blodprovstagning
Blodtrycksmätning
Injektioner
Kateter
Linda ben
Omvårdnad
Sondmatning
Stomivård
Sårvård
Termometer
2023-05-05