Här finns förutom källor och referenser även länkar till andra sidor med intressant och nyttig information om delegering inom Hälso- och sjukvården.
Namn Källa
Accountability an delegation
Royal College of Nursing
Administrationsvägar, skötselråd och omvårdnad
Vårdhandboken
Ankeltrycksindex
Vårdhandboken
Anmäla och rapportera som yrkesverksam
IVO
Arbetsuppgifter A-Ö

Här hittar du några av de arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården som det ofta uppstår frågor om när det gäller ansvarsfördelning.

Socialstyrelsen
Att förebygga trycksår, undernäring och fall inom slutenvården
Region Skåne
Att förebygga vårdrelaterade infektioner – ett kunskapsunderlag
Folkhälsomyndigheten
Avföringsprov
1177
Basal och preventiv omvårdnad
Vårdhandboken
Basala hygienrutiner
Vårdgivarguiden
Basala hygienrutiner
Socialstyrelsen
Basala hygienrutiner - hur du ska göra
Vårdhandboken
Basala hygienrutiner och klädregler
Vårdhandboken
Bildspel om lindningstekniker
Vårdhandboken
Biverkningar
Kunskapsguiden
Biverkningar
Region Uppsala
Biverkningar av läkemedel
FASS
Blodförtunnande
1177
Blodprov, venös provtagning - Översikt
Vårdhandboken
Blodtrycksmätning
Vårdhandboken
Delbarhet av tablett och kapsel
JanusInfo
Delegering Klexaneinjektion
Växjö Kommun
Delegeringsregler läkemedelshantering 2018
Vårdförbundet
Diabetes - temasida
Kunskapsguiden
Diabeteshandboken
Dysfagi
Praktisk medicin
Dysfagi – sväljsvårigheter hos vuxna
1177
FASS
Film om sugning av övre luftvägar
Vårdhandboken
Förstoppning
Vårdhandboken
Hudbedömning
Vårdhandboken
Inhalera rätt
Region Stockholm
Inspektionen för vård och omsorg IVO
Instruktionsfilmer om Diabetes

Här finns massor av filmer om hur man hanterar olika insulinpennor!

Medicininstruktioner.se
Janusinfo

Läkemedelsinteraktioner och mycket mer.

Region Stockholm
Jobba säkert med läkemedel

Utbildning som används på de flesta arbetsplatser och som även utfärdar diplom.

Svenskt Demenscentrum
Kassation av läkemedel
Janusinfo
Kateterisering av urinblåsan, man
Janusinfo
Katetrar, sonder och drän
Vårdhandboken
Kommunikation och informationsöverföring
Socialstyrelsen
Kompressionsbandagering
Vårdhandboken
Kontrakturprofylax
Region Jönköping - på Vimeo
Kontrakturprofylax
Vårdhandboken
Kontrakturprofylax - behåll rörlighet i leder och muskler
1177
Kort om läkemedel
FASS
Kost och alkohol
Diabeteshandboken
Kunskapsbank
Högskolan I Dalarna
Lindningsteknik med långsträckta bindor (PDF)
Vårdhandboken
Läkemedelsbehandling
Vårdhandboken
Läkemedelshantering

Information om krossning, spädning och utbyteslista.

Region Skåne
Läkemedelshantering
Vårdhandboken
Lämpliga injektionsställen
My Life Diabetescare
Markörbaserad journalgranskning
SKL
Mat vid diabetes
SBU
Munhälsa
Vårdhandboken
Nationell värdegrund för äldreomsorgen
Socialstyrelsen
Nursing Five Rights of Delegation
National Center for Biotechnology Information
Nutrition, enteral
Vårdhandboken
Olika sätt att ta läkemedel
1177
Orsaker till förstoppning
Vårdhandboken
Palliativ vård - Webbutbildning
Palliativt Utvecklingscentrum
Palliativ vård och omsorg för äldre personer
Stockholms Landsting
Patientsäkerhet
SKL
Principer vid kateterisering
Vårdhandboken
Ren rutin
Vårdhandboken
Rutiner avvikelse och riskhantering
Vårdhandboken
Samlat stöd för patientsäkerhet
Socialstyrelsen
SBAR - kort (PDF)
SKL
SBAR – Kommunicera strukturerat i vården
SKL
Sjukvårdssvenska - ordbok
VårdSpråk
Smärtskattningsinstrument
Vårdhandboken
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen Utbildningar
Socialstyrelsen
Stomi
Vårdhandboken
Stomi
1177
Stöd vid läkemedelshantering
Region Skåne
Sugning av luftvägar - Översikt
Vårdhandboken
Svensks Akademiens Ordböcker
Svenska Akademien
Svenskt Demenscentrum

Bakom Demenscentrum står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet.

SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demens.

Svårläkta sår hos äldre – prevention och behandling
SBU
Sväljes hela 2013
Distriktsläkare.com
Symtomskatta med PHASE-20
Region Uppsala
Sårbehandling
Vårdhandboken
Såromläggning vid ren och steril rutin
Vårdhandboken
Sårsmart
SKL
Säröbomber - istället för sömnmedel
Landstinget Västernorrland
Termbank
Socialstyrelsen
Tillförsel av sondnäring
Vårdhandboken
Trycksårskort
Sårsjuksköterskor i Sverige
Trycksårskort - Ett kort för fickan
SKL
Typ 1 diabetes - Grundkurs
Diabeteshandboken
Undersökning och provtagning
Vårdhandboken
Uppsatser om Delegering
Uppsök - Libris
Vanliga frågor och svar - basala hygienrutiner
Region Värmland
Vanliga frågor och svar om biverkningar
Läkemedelsverket
Vem får delegera läkemedelshantering?
Socialstyrelsen
Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?
Socialstyrelsen
Vem får iordningställa, administrera och överlämna läkemedel?
Socialstyrelsen
Vård av äldre med diabetes
SKL
Vård och behandling
Vårdhandboken
Vårdhandboken
Äldre med diabetes
SKL
Äldre och läkemedel

Utbildningsportal.

FASS
Äldre personers hälsa
Kunskapsguiden
Äldrecentrum
Äldreomsorgens nationella värdegrund
Socialstyrelsen
Ätstödjande åtgärder - att underlätta ätandet
Vårdhandboken