Allt du behöver för att klara delegeringsprovet
men på ett roligare sätt och gratis!

olika skärmar

Delegerade arbetsuppgifter finns på varje arbetsplats där det bedrivs hälso- och sjukvård i Sverige. Vi har många olika professioner och möter så många olika människor med olika behov att det skulle minst sagt vara besvärligt att få något gjort utan delegeringar.

Delegera

Skapa ett konto (helt gratis) för att kunna se alla sidor och kunskapstester.

Det är egentligen ganska enkelt att förstå delegeringar men det finns en del information som måste vara med vid en genomgång så att man förstår vad det handlar om:diplom

  • Vad är en delegering och vad innebär det för dig?
  • Basala Hygienrutiner tillämpas i alla delegerade arbetsuppgifter.
  • Hur kommunicerar vi inom sjukvården?
  • Vad innebär avvikelser?
  • Vad gör jag om vårdtagaren inte mår bra?

Läs vårt instuderingsmaterial på Delegering.se och lyckas med din delegeringsutbildning.