Allmänt om delegering

Delegeringsblankett

Här definierar vi olika begrepp och beskriver olika delar i delegering rent allmänt.

Vi går igenom formell kompetens och reell kompetens, ansvar vid delegering, hur länge en delegering gäller och vilka krav som ställs på det som delegerar och den som tar emot en delegering (delegat).

Den som tar emot en delegering ska också ha koll på vårdtagarens hälsotillstånd och anmäla avvikelser när/om något går snett.

Läs mer

Senast uppdaterad

2019-05-31

Var detta hjälpsamt?