Aptitstimulerande åtgärder

Vårdtagarens aptit är en viktig del i omvårdnaden och det finns en hel del vi kan göra för att underlätta.

  • Anpassad sittställning.
  • Hjälp att lägga upp mat på tallriken.
  • Hjälp att hälla upp dryck.
  • Hjälp att skära upp/dela maten på tallriken.
  • Guidning för att äta själv.
  • Verbal instruktion/uppmuntran.
  • Matning.
  • Åtgärder för att skapa lugn/avskildhet.
  • Äthjälpmedel.
  • Skapa gemenskap.

 

Senast uppdaterad

2019-05-28

Var detta hjälpsamt?