Arbetskläder

  • Arbetskläder får endast bäras i arbetet. Om arbetet bedrivs på flera platser, får de dock även bäras vid färd mellan dessa.
  • Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om de blir förorenade eller om det annars finns behov av det, ska de bytas så snart som möjligt.
  • Arbetsklädernas ärmar ska vara så korta att de slutar ovanför armbågen
  • Tvättas vid minst +60oC i kontrollerad process.
  • Hanteras och förvaras så att dess renhetsgrad behålls efter tvätt.

Om kläderna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material under ett vård- eller omsorgsmoment, ska plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande skyddskläder användas utanpå arbetskläderna.

Senast uppdaterad

2019-06-10

Var detta hjälpsamt?