Biverkningar av läkemedel

Biverkningar betyder ”Icke avsedda (vanligen negativa) effekter av läkemedel när de ges i vanlig eller rekommenderad dos”.

De vanligaste biverkningarna är:

 • Muntorrhet
 • Illamående
 • Diarré alternativt förstoppning
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Trötthet, dåsighet
 • Allergiska reaktioner t.ex. utslag och klåda
 • Minnesstörningar, oklarhet, förvirring
 • Stelhet
 • Oro i kroppen
 • Fall
 • Nedsatt aptit
 • Urinträngningar eller svårigheter att kissa

Om du misstänker att någon drabbats av en biverkan ska du alltid ta kontakt med sjuksköterska.

Senast uppdaterad

2019-04-08

Var detta hjälpsamt?