Blodförtunnande läkemedel

Ketoganspruta

Blodförtunnande läkemedel brukar delas in i följande grupper:

  • Trombocythämmare
  • Vitamin K-hämmare
  • NOAK, som är en förkortning av "nya orala antikoagulantia"
  • Heparingruppen

Eftersom blodet inte levrar sig lika lätt som vanligt blöder patienten lättare när hen tar blodförtunnande läkemedel. Även en liten skada som ett skärsår kan göra att hen blöder kraftigt.

Symtom på blödning är till exempel följande:

  • Näsblod
  • Blod i urinen
  • Svart avföring
  • Många små eller stora blåmärken av okända orsaker (har lätt för att få blåmärken)
  • Brustna kärl i ögonvitan

Blodförtunnande läkemedel förebygger blodproppar genom att påverka blodets förmåga att levra sig. Vanliga blodförtunnande läkemedel är Trombyl, Persantin, Eliquis. Dessa kan förutom Persantin, delas i Apodos påsarna.

Ett annat vanligt läkemedel är Waran. Waran ges en gång per dag och ordineras utifrån ett blodprov, PK, som tas med jämna mellanrum för att bestämma rätt dos . Waran har en egen ordinationslista och delas i dosett av sjuksköterskan. Det är viktigt att man observerar blåmärken, näsblödningar, svart kräkning eller avföring när någon äter Waran. Tänk också på att det vid sårskada är svårare att stoppa blodflödet hos en person som äter Waran.

Blodförtunnande läkemedel kan också ges som injektion Fragmin eller Klexane.

Rapportera alltid till sjuksköterska om någon med Waran har ramlat eller dylikt. Även om det inte syns något utanpå så kan det finnas risk för blödning inuti kroppen.

Senast uppdaterad

2019-05-30

Var detta hjälpsamt?