Blodtryckskontroll

Blodtryckskontroll och puls är exempel på arbetsuppgifter som kan vara av värde att vård- och omsorgspersonal innehar reell kompetens för att utföra.

För detta behövs ingen formell delegering men det är viktigt att legitimerad personal ser till att den personal som utför dessa kontroller har god reell kompetens för arbetsuppgiften.

Senast uppdaterad

2019-05-10

Var detta hjälpsamt?