Checklista

 1. Planera - finns det du behöver som: ordinationshandling (läkemedelslista ), läkemedelspenna, glukosmätare?
 2. Rätt person - kontrollera namn och personnummer.
 3. Fråga hur patienten mår och om det är ok att ge läkemedlet.
 4. Ordination - är ordinationshandling och signeringslista korrekta?
 5. Säkerställ:
  • rätt sorts läkemedel
  • rätt mängd
  • rätt tidpunkt på dygnet
  • att pennan är ok (kommer det vätska ur nålen?)
  • att dosen ej redan är given (!)
 6. Vänd pennan flera gånger för att blanda läkemedlet.
 7. Använd ny nål varje gång.
 8. Rätt injektionsställe - kontrollera vårdplan och fråga patienten om önskemål.
 9. Ej ge på:
  • skadad hud
  • blåmärke
  • på förhårdnader (lipohypertrofier)
 10. Signera EFTER given dos .
 11. Städa undan och ta bort använd kanyl.
 12. Kassera riskavfall i behållare avsedd för detta.

Senast uppdaterad

2019-06-01

Var detta hjälpsamt?