Checklista inför delegering

Alla arbetsplatser/arbetsgivare inom Hälso- och sjukvården har egna rutiner för delegeringsförfarande och även olika rutiner inför delegering .

Här listar vi ett förslag som kan underlätta för dig inför din delegering:

Steg 1

Steg 2

Lycka till!

Senast uppdaterad

2019-06-07

Var detta hjälpsamt?