Checklista vid överlämnande av läkemedel

Vid överlämnande av läkemedel kontrollera alltid:

  1. Signeringslista/app - har dosen givits förut?
  2. Rätt patient - namn och personnummer
  3. Rätt tid och datum
  4. Läkemedelslistan - är det rätt läkemedel? (gäller ej dosett eller apodospåse)
  5. Rätt administreringssätt - hur ska det ges?
  6. Rätt antal tabletter/mängd flytande läkemedel
  7. Kontrollera att vårdtagaren svalt läkemedlet
  8. Signera EFTER att vårdtagaren svalt läkemedlet

På många arbetsplatser pratar man om de "7 gyllene reglerna". Här har vi valt att utöka listan till 8 punkter där punkt 4 är tillagt. När man ger från originalförpackning eller vid behovsmedicin måste man kontrollera att det är rätt medicin.

I dosett eller apodos är rätt läkemedel kontrollerat av apotek eller sjuksköterska, så i de fallen kan man hoppa över punkt 4.

Senast uppdaterad

2019-06-02

Var detta hjälpsamt?