Delbarhetsinformation

De tolv standardformuleringarna i FASS är:

 • Sväljes hela
 • Kan delas
 • Får inte delas
 • Kan krossas
 • Får inte krossas
 • Kan tuggas
 • Får inte tuggas
 • Kan lösas upp
 • Får inte lösas upp
 • Kan öppnas (kapslar)
 • Får inte öppnas (kapslar)
 • Delbarhetsinformation saknas

Information om delbarhet hittas enklast på Fass.se:

Bild från Fass.se
Strax under bilden på läkemedlet finns länk till "Delbarhetsinformation", här rödmarkerat.

Region Skåne har även utvecklat en utmärkt sida som heter "Stöd vid läkemedelshantering" där du kan hitta information om man får krossa eller dela en medicin.

Senast uppdaterad

2019-04-22

Var detta hjälpsamt?