Egenvård

Hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) skall patienten om möjligt utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd som egenvård om den har resurser för det och vill det av egen vilja. Legitimerad personal ska planera egenvården samt följa upp och ompröva bedömningen.

Vid inskrivning av en patient i sluten vård , och kontinuerligt under vårdtiden, ska sjuksköterska eller läkare ta ställning till om patienten har möjlighet att själv fortsätta ansvara för sin egen pågående läkemedelsbehandling eller om läkemedlet i stället ska administreras eller överlämnas av hälso- och sjukvårdspersonal (HSLF-FS 2017:37).

Vårdgivaren ska ha riktlinjer för hur patientens personligt medförda läkemedel ska hanteras både ur patientsäkerhetssynpunkt och vem som ska stå för kostnaden beroende på vilka avtal som gäller inom respektive landsting/ region.

 

Senast uppdaterad

2019-04-03

Var detta hjälpsamt?