Förvaring av läkemedel

Läkemedlen ska förvaras oåtkomliga för obehöriga, inlåsta i särskilt avsett förråd eller i patientens läkemedelsskåp. Det är endast den som är delegerad uppgiften och tjänstgörande sjuksköterska som får ha tillgång till läkemedelsskåpets nyckel. Det finns läkemedel som av olika anledningar inte kan förvaras i avsett läkemedelsskåp.

Det är sjuksköterskan som ansvarar för att tydligt informera hur patientens läkemedel ska förvaras.

Följande läkemedel kan om det är förenligt med säker hantering förvaras olåsta.

  • Läkemedel som inte får plats i det låsta skåpet
  • Salvor, spolvätskor och läkemedel som används i samband med såromläggning eller insättning av urinkateter.
  • Läkemedel som förvaras i patientens egna kylskåp, med undantag av narkotikaklassade läkemedel.

Senast uppdaterad

2019-04-02

Var detta hjälpsamt?