Ge vid behovsmedicin

Delegering av vid behovsmedicin ges i första hand till ordinarie personal.

Då vårdtagaren behöver läkemedel vid akuta tillstånd skall dessa ordineras av ansvarig läkare och finnas med på ordinationshandlingen. Det skall framgå av ordinationshandling vid vilka sjukdomssymtom/ indikation som läkemedel vid behov skall överlämnas. Ordinationen skall dokumenteras på separat vid behovslista/ signeringslista.

Ansvarig distriktssköterska/ sjuksköterska skall kontaktas och göra bedömning då läkemedel vid behov skall ges. Ansvarig läkare och distriktssköterska/ sjuksköterska gör bedömning om kontakt behöver tas före vid behovsmedicineringen.

Efter given vid behovs-dos skall datum och klockslag anges samt signering av den personal som givit läkemedlet. Resultatet av den givna vid behovsdosen ska även skrivas in på signeringslistan.

I de fall distriktssköterska/ sjuksköterska inte behöver kontaktas för ställningstagandet om överlämning av vid behovs läkemedel skall detta vara tydligt dokumenterat på vid behov/ signeringslistan.

Senast uppdaterad

2019-04-09

Var detta hjälpsamt?