God omvårdnad

Omvårdnad

Omvårdnad är en central del i all hälso- och sjukvård och betyder olika för olika vårdtagare men det finns några gemensamma nämnare som är viktiga.

Några centrala delar i god omvårdnad handlar om:

  • Allmän och specifik omvårdnad
  • Egenvård
  • Aptitstimulerande åtgärder
  • Avföringsvanor
  • Hud
  • Munhälsa
  • Oro
  • Smärta
  • Sömn

Senast uppdaterad

2019-05-28

Var detta hjälpsamt?