Hållbarhet

I läkemedlets bipacksedel kan du hitta information om hur läkemedlet ska förvaras. Alla läkemedel ska förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum och kasta inte läkemedel i hushållsoporna eller i toaletten.

Skriv alltid datum när en förpackning öppnas (brytdatum), särskilt när det gäller ögondroppar och läkemedelspennor.

Senast uppdaterad

2019-06-08

Var detta hjälpsamt?