Handdesinfektion

Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel, eller något annat medel med motsvarande effekt, omedelbart före och efter ett vård- eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra innan de desinfekteras.

Desinfektera händerna:

  • direkt före och direkt efter patientnära kontakt.
  • före och efter arbete där produkters renhetsgrad ska bibehållas, vid till exempel kateterisering och sårvård, hantering av mat, läkemedel och sterilt material.
  • före och efter användning av handskar.
  • efter smutsigt arbete.
  • efter handtvätt.

Senast uppdaterad

2019-06-10

Var detta hjälpsamt?