Hjärt-Kärl läkemedel

Dessa tabletter ges för att hjälpa hjärtats funktioner att bli så normala som möjligt.

Vid t.ex. kärlkramp ges Nitrolingualspray eller Nitromex resoriblett. Ta noga reda på hur du ska ge/administrerar läkemedlet så det görs på rätt sätt. Det skall framgå av vårdplan hur detta skall utföras.

Vätskedrivande/urindrivande läkemedel som t.ex. Furosemid eller Furix, är också ett vanligt hjärt-kärlläkemedel. Detta hjälper till att driva ut vätska ur kroppen och då avlasta hjärtat. Tänk på att när man givit ett vätskedrivande läkemedel behöver personen gå på toaletten efter ca 30-60 min. Arbetar du t.ex. med en dement person kanske denne uppför sig oroligt, likadant är det bra att tänka på att blodtrycket sänks i samband med att man ger vätskedrivande läkemedel. Detta kan då göra att personen blir yr och lättare faller omkull.

Senast uppdaterad

2019-05-30

Var detta hjälpsamt?