Högt blodsocker (hyperglykemi)

Vid hyperglykemi har patienten för lite av bukspottskörtelns hormon och sockerhalten blir därför för högt i blodet.

Det är inte alltid nödvändigt att behandla ett högt blodsockervärde akut. Patientens allmäntillstånd avgör detta tillsammans med vilken typ av diabetes de har och när på dygnet detta inträffar. Inträffar det sent på dagen måste man tänka på att natten är lång innan man ger extra medicin (detta beslutar sjuksköterska om).

De flesta känner ej av symtom vid glukos 10-15 mmol men ligger värdet uppemot eller över 20 mmol blir de framför allt trötta. Värden över 20 mmol skall alltid rapporteras till ansvarig sjuksköterska.

Senast uppdaterad

2019-04-16

Var detta hjälpsamt?