Hud

  • Genomför en strukturerad riskbedömning.
  • Genomför hudbedömning.
  • Minska tryck, skjuv och friktion, exempelvis genom lägesändring och tryckavlastning.
  • Håll huden torr, mjuk och smidig genom förebyggande hudvård.
  • Tillgodose och följ upp närings- och vätskebehov.
  • Involvera patient och/eller närstående i trycksårspreventionen.
  • Kommunicera riskfaktorer och förebyggande åtgärder till nästa vårdenhet.

Senast uppdaterad

2019-05-28

Var detta hjälpsamt?