ISBAR

ISBAR

För att underlätta kommunikation inom sjukvården har SBAR eller ISBAR utvecklats och används som ett verktyg för bättre kommunikation.

Används som en struktur i samtalet oavsett vart man ringer eller till vem man rapporterar (det kan vara till 112, 1177, sjuksköterska eller läkare)

I - Identitet

  • Berätta vem du är och vem det handlar om (patient)

S - Situation

  • Vad är problemet/anledningen till kontakt?

B - Bakgrund

  • Kortfattad och relevant anamnes för att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd fram tills nu.

A - Aktuellt tillstånd/Analys

  • Status
  • Bedömning

R - Rekommendation/Råd

  • Åtgärd
  • Tidsram
  • Bekräftelse på kommunikationen

Här nedan visas en Youtube-film från SKL om SBAR:

Senast uppdaterad

2019-05-01

Var detta hjälpsamt?