Ketoacidos

Ketoacidos är en form av hyperglykemi (högt blodsocker) som utvecklas när kroppen ej får sin energi från glukos utan istället börjar förbränna fettceller med frisättning av syror (ketoner).

Symtomen är de samma som vid hyperglykemi (högt blodsocker) tillsammans med:

  • Kräkningar
  • Omtöckning
  • Sänkt vakehetsgrad
  • Acetondoftande andedräkt

Senast uppdaterad

2019-04-02

Var detta hjälpsamt?