Kontrakturprofylax

Att upprätthålla rörlighet vid sjukdom är en av vårdens viktigaste uppgifter. Många komplikationer kan undvikas genom kvarhållen eller förbättrad rörlighet.

Senast uppdaterad

2019-05-04

Var detta hjälpsamt?