Kontroll av blodsocker

Det finns många olika sätt att kontrollera blodsocker och patienten skall ha egna blodsockermätare. Samma sak gäller hur ofta det skall ske och det skall framgå av vårdplanen. Mätaren skall förvaras i rumstemperatur och mätstickorna skall förvaras i orginalburk utan risk för fukt.

Det kan finnas anledning att kontrollera blodsocker vid andra tillfällen också:

 • Infektion eller feber
 • Förvirring
 • Oro/ängslan
 • Sänkt uppmärksamhet
 • Onormal trötthet
 • Sluddrigt tal, förlamning eller domningar
 • Kramper/medvetslöshet
 • Kräkningar och/eller diarré
 • Buksmärtor

Innan du tar prov:

 • Tvätta och sprita händer (basala hygienrutiner)
 • Ta på handskar
 • Torka av fingret med kompress och säkerställ att fingret är rent och torrt
 • Använd lancett som finns hos vårdtagaren
 • Stick vid sidan av fingertoppen på pekfinger eller långfinger, skifta finger för att undvika obehag
 • Tryck försiktigt ut en droppe blod
 • Torka bort första droppen
 • Placera spetsen på teststickan mot bloddroppen så den fylls väl
 • Torka av blodet och sätt på plåster
 • För in värdet på signeringslistan för kontroll av blodsockervärden

Informera sjuksköterskan om något skulle avvika från det normala.

Senast uppdaterad

2019-04-03

Var detta hjälpsamt?