Läkemedelspenna

Dosen på läkemedelspennan anpassas individuellt och ges en till flera gånger per dag och det är viktigt att följa läkarens ordination .

Bas

Brukar uppdelas i långverkande (effekt 16-28 timmar) och medellångverkande (effekt 10-24 timmar). Dessa ges vanligtvis en eller två gånger per dag.

Bland

Ger effekt inom 15-20 minuter och har störst effekt mellan 30 minuter till 12 timmar efter administrering. Dessa ges vanligtvis 2 gånger per dag, till frukost och middag.

Blandläkemedel är en kombination av snabbverkande och medellångverkande.

Måltid

Det finns både snabbverkande och direktverkande och ges vanligtvis 3-4 gånger per dag.

  • Direktverkande verkar ungefär i 5 timmar
  • Snabbverkande verkar under cirka 5-10 timmar

Måltidsläkemedel ges i samband med måltider och det är viktigt att patienten äter inom 30 minuter efter injektion.

Senast uppdaterad

2019-04-18

Var detta hjälpsamt?