Läkemedelsplåster

Läkemedelsplåster på huden, kan vara t.ex. mot smärta eller hormonbrist. Det ger en kontinuerlig tillförsel av läkemedlet, genom huden ut i blodbanan och det är därför viktigt att se till att plåstret sitter fast ordentligt. Plåster är en fördel att använda hos patienter med sväljsvårigheter eller illamående.

Plåstret byts enligt ordination , vissa plåster byts en gång per vecka, andra var 3:e dag. Skriv dagens datum (på plåster och i signeringslista ) den dag då plåstret sätts på patienten.

OBS! Begagnade plåster får inte slängas i soporna utan ska läggas i avsedd behållare/påse.

Så här använder man plåster:

  • Inspektera huden och avlägsna det gamla plåstret först.
  • Plåster placeras oftast på överarmar, skuldror och bröstkorg. Läs sjuksköterskans instruktion var plåstret ska placeras, det är olika beroende på vilket läkemedel det innehåller.
  • Skriv datum på plåstret.
  • Ta sedan bort skyddspappret från plåstret – Använd Handskar.
  • Applicera på torr och ren hud. Undvik håriga områden där plåstret kan tappa kontakt med huden.
  • Värm ca 30 sek med handen över applicerat plåster.
  • Det är viktigt att byte av plåstret sker vid ordinerad tidpunkt. Depotplåstrets effekt varar i ett visst antal timmar, dosen blir felaktig om man ändrar tiden för byte.

Effekten ökar dramatiskt vid feber, informera sjuksköterskan om patienten får feber.

Senast uppdaterad

2019-06-02

Var detta hjälpsamt?