Listor av olika slag

Ordinationshandlingar

Alla läkemedel som en person är ordinerad finns på en ordinationshandling/läkemedelslista.

Patientens exemplar av läkemedelslistan/dosreceptet ska förvaras hemma hos patienten. Om patienten vistas på daglig verksamhet/dagverksamhet eller alternerar mellan hemmet och korttidsplats ska lokala instruktioner för hantering av läkemedelslista/dosrecept upprättas.

Sjuksköterskans exemplar av läkemedelslistan/dosreceptet ska förvaras i patientjournalen.

Listan ska innehålla information om

  • Vilka läkemedel personen har (även vid behovsläkemedel)
  • In- och utsättningsdatum
  • Vilka tider läkemedlet ska ges
  • När vidbehovsläkemedel kan ges
  • Styrka och dos
  • Läkemedelsform
  • Varför patienten har läkemedlet

Du ser exempel på hur en läkemedelslista kan se ut för en patient som har dospåsar under rubriken "Snabbkoll" här bredvid.

Senast uppdaterad

2019-05-29

Var detta hjälpsamt?