Nationell värdegrund

Nationell Värdegrund

Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Socialstyrelsen har tagit fram olika material och utbildningar om den nationella värdegrunden för att informera och stödja implementeringen.

Utbildningsmaterialet handlar om 7 st dialoger.

Dialogerna handlar om:
  • Självbestämmande
  • Trygghet
  • Meningsfullhet och sammanhang
  • Respekt för privatliv och personlig integritet
  • Individanpassning och delaktighet
  • Bemötande
  • Insatser av god kvalitet

Du hittar mer information under rubriken "Fördjupning" här nedan.

Senast uppdaterad

2019-05-17

Var detta hjälpsamt?