Oro

Det finns en hel del du kan göra som omvårdnadspersonal som inte handlar om att ge mediciner.

Icke farmakologisk behandling:

  • Tid att prata om sin oro. Aktivt lyssnande. Raka, klara besked om situationen.
  • Kontinuitet i hela vårdkedjan, skickligt förmedlad information, samarbete med patient och närstående under hela sjukdomsförloppet, samt lyhördhet för alla plågsamma symtom minskar risken för ångest.
  • Skapa trygg miljö; patienten ska ta med sig egna saker hemifrån när denne är på sjukhus/ boende. Ombonad av den sängliggande med filtar, kuddar. Eventuell musik eller har ljuset tänt på natten
  • Taktil massage, eller annan avslappning
  • Beredskap för extravak vid behov

Senast uppdaterad

2019-05-28

Var detta hjälpsamt?