Så här använder man ögonsalva

  • Tvätta händerna och sprita dina händer.
  • Ta på handskar.
  • Be patienten luta huvudet något bakåt eller låt honom/henne ligga ner.
  • Håll tuben rakt över och tätt intill ögat men vidrör inte ögat med spetsen.
  • Be patienten rikta blicken uppåt och dra samtidigt ner det undre ögonlocket.
  • Tryck ut en smal sträng (ca 1 cm) ögonsalva så att den hamnar innanför det undre ögonlocket.
  • Be patienten sluta ögat och blunda en kort stund.
  • Tvätta och sprita dina händer efter.

Senast uppdaterad

2019-04-15

Var detta hjälpsamt?