Sårbehandling

Sår är en belastning och påverkar människors vardag oavsett om såret är akut efter ett olycksfall eller efter en operation. Likaså vid svårläkta sår som bensår, fotsår hos personer med diabetes eller vid trycksår eller maligna tumörsår.

Såromläggning är en arbetsuppgift som kan vara av värde att vård- och omsorgspersonal innehar reell kompetens för att utföra. För detta behövs ingen formell delegering men det är viktigt att legitimerad personal ser till att personal som utför dessa uppgifter har god reell kompetens för arbetsuppgiften.

Senast uppdaterad

2019-05-10

Var detta hjälpsamt?