Sena komplikationer vid diabetes

Diabetes kan på sikt skada de små och stora blodkärlen och även nerverna i kroppen.

Skador i de små kärlen kan leda till:

  • Skador i ögonen med försämrad syn som följd
  • Skador i njurarna
  • Nedsatt känsel i huden, framför allt i fötter

Skador på de stora kärlen kan ge samma symtom som vid åderförkalkning:

  • Kärlkramp
  • Hjärtinfarkt
  • Stroke

Dessa problem kan medföra problem med fötter, stelhet och värk i leder, nedsatt känsel, magproblem, tandlossning och försämrad sexuell funktion.

Senast uppdaterad

2019-04-06

Var detta hjälpsamt?