Signeringslista

Lista där allt iordningställande och all administrering signeras.

Signeringslistan är en journalhandling och ska förvaras hos patienten så länge de används. Färdigskrivna signeringslistor ska förvaras i patientjournalen.

Signering av läkemedelslistor, vidbehovslistor och omvårdnadsinsatser skall alltid signeras EFTERÅT då man säkerställt att patienten fått enligt ordination.

Senast uppdaterad

2019-04-25

Var detta hjälpsamt?