Sjuksköterska

Delegering inom hälso- och sjukvården är ofta ett tidskrävande arbete som utförs kontinuerligt över året. Delegering.se försöker göra den processen enklare, mindre tidskrävande och säkrare.

Som sköterska behöver man tänka igenom varje delegering för att den ska uppfylla kraven på säker vård. I engelsktalande länder pratar man ofta om sjuksköterskans "Five Rights of Delegation":

  • Right task (rätt uppgift)
  • Right circumstance (rätt omständighet)
  • Right person (rätt person)
  • Right supervision (rätt tillsyn)
  • Right direction and communication (rätt anvisning och kommunikation)

Rätt uppgift

Finns det stöd i lag och arbetsplatsens riktlinjer för just den uppgiften som ska delegeras?

Rätt omständighet

Kan den delegerade uppgiften utföras på ett säkert sätt för patienten? Finns till exempel rätt utrustning tillgängligt?

Rätt person

Har delegaten rätt reell kompetens för uppgiften?

Rätt tillsyn

Finns det sjuksköterskor tillgängligt varje gång uppgiften skall utföras? Delegaten måste kunna fråga om osäkerhet uppstår och sjuksköterskan ska kunna utvärdera och följa upp uppgiften.

Rätt anvisning och kommunikation

Utgå ej ifrån att delegaten vet vad som krävs för att utföra uppgiften. Som sköterska ska du tillse att rätt kompetens finns, att uppgiften är klart definierad (vårdplan) och att delegaten vet när man ska rapportera tillbaka eventuella förändringar.

Senast uppdaterad

2019-07-02

Var detta hjälpsamt?