Sjukvårdssvenska

Vi har skapat en kurs i sjukvårdssvenska på delegering.nu där man kan lära sig om  vanliga uttryck och fraser inom sjukvården och vad som är viktigt att kunna när man t.ex. rapporterar eller pratar med patienter och kollegor. Fokus ligger på symtom, sjukdom och förändrat sjukdomstillstånd.

Allt för att säkerställa högsta kvalitet på vården och kompetensen hos vårdpersonal. 

Senast uppdaterad

2021-02-07

Var detta hjälpsamt?