Skyddshandskar

  • Skyddshandskar är för engångsbruk och ska bytas mellan varje arbetsmoment.
  • De används vid kontakt med eller risk för kontakt med kroppsvätskor som till exempel blod, urin, avföring, kräkning, sekret samt vid smutsigt arbete.
  • Kasta skyddshandskarna direkt efter användning.
  • Återanvänd eller desinfektera inte handskar.
  • Desinfektera händerna direkt före och direkt efter handskanvändning.

Desinfektion av händer innan du tar nya handskar minskar risken för att asken blir smutsig.

Senast uppdaterad

2019-05-04

Var detta hjälpsamt?