Skyddskläder

Smittämnen kan spridas mellan vård-och omsorgstagare och personal via nedsmutsad arbetsdräkt.

  • Använd engångsplastförkläde eller skyddsrock då det finns risk för stänk på/nedsmutsning av arbetsdräkten eller risk för kontakt med kroppsvätskor, hudflagor eller vård- och omsorgstagarens bara hud.
  • Plastförkläde ger ett bättre skydd mot vätskor.
  • Skyddsrock är bunden till en vård- och omsorgstagare.
  • Byt skyddsrock dagligen och då den blivit synligt smutsig eller fuktig.
  • Kasta plastförkläde direkt efter användning.

Senast uppdaterad

2019-06-10

Var detta hjälpsamt?