Smärtstillande läkemedel

Dessa tabletter ges för att stilla smärta och har också en febernedsättande effekt.

Många smärtstillande läkemedel innehåller Paracetamol. Detta är ett ämne som ger få biverkningar men som kan ge kraftiga leverskador om man tar för mycket. Det är därför oerhört viktigt att man håller sig till förskriven dos och aldrig mer än maxdos per dygn.

Tänk också på att detta är ett läkemedel som kan ha flera olika namn men med samma läkemedelsinnehåll, t.ex. Alvedon, Pamol, Reliv. Det är vanligt att dessa preparat är fördelade i Apodos så det gäller att iakta extra försiktighet om patienten dessutom har det ordinerat "Vid behov ".

Max dos för Paracetamol är 8 st tabletter (på 500 mg vardera) per dag och det ska gå minst 4 timmar mellan intag av nya tabletter. Behöver man ha en jämn fördelning över dygnet måste man ta det med 6 timmars mellanrum (24 h / 4 ggr = 6 h), förslagsvis kl 08 + kl 14 + kl 20 + kl 02.

Senast uppdaterad

2019-06-01

Var detta hjälpsamt?