Utlämnande av apodosrulle

Många vårdtagare får sina mediciner från apoteket i så kallade Apodosrullar. Varje rulle innehåller en påse per medicingivningstillfälle (ibland fler) och ska vara uppmärkt med namn, födelsedatum, läkemedel, datum och tid för när läkemedlet skall ges.

Apodosrulle kommer oftast med 2 veckors intervaller och lämnas ut av sjuksköterska och det skall medfölja ny ordinationshandling om förändringar har skett sedan föregående utlämning.

Senast uppdaterad

2019-06-08

Var detta hjälpsamt?