Utlämnande av dosett

Läkemedelsdosett

Dosett delas av sjuksköterska och det ska inte råda några tveksamheter kring ordination, identitet och klockslag. Ibland förekommer det att vårdtagaren har 2 st dosetter, det kan handla om att antalet dostillfällen överstiger antal rader i dosetten. Det ska tydligt framgå hur du ska göra.

Senast uppdaterad

2019-05-30

Var detta hjälpsamt?