Vanliga Läkemedelsgrupper

Vissa läkemedel är vanligare än andra framförallt när man t.ex. arbetar med äldre människor. Men även den yngre patienten kan ha många olika sorters läkemedel.

De vanligaste som man träffar på är:

  • Smärtstillande t.ex. Panodil, Alvedon, Ibuprofen, Ipren
  • Psykofarmaka t.ex. Oxascand, Imovane
  • Hjärt-kärlmedel t.ex. Nitromex, Nitrolingual
  • Blodförtunnande t.ex. Waran, Eliquis, Fragmin
  • Urindrivande t.ex. Furosemid, Furix
  • Laxermedel t.ex. Laxoberaldroppar, Microlax, Lactulos
  • Läkemedel mot epilepsi och kramptillstånd t.ex. Stesolid, Diazepam
  • Diabetesläkemedel, t.ex. Glibenklamid

Senast uppdaterad

2019-05-30

Var detta hjälpsamt?