Vårdåtgärder för att förebygga risken för sena komplikationer

Genom att vara uppmärksam på förändringar i patientens allmäntillstånd kan man förbygga att problem uppstår. Det är alltid enklare att förebygga INNAN än att åtgärda problem EFTER de uppstått.

Läs mer

Hud

Senast uppdaterad

2019-04-12

Var detta hjälpsamt?