Vårduppgifter

Vårduppgifter

Förutom läkemedelsadministration kan en sjuksköterska delegera olika omvårdnadsinsatser till personal med reell kompetens. Dessa uppgifter kallas ofta för HSL-uppdrag och det ska finnas en vårdplan som beskriver vem som ska göra det, hur och vad som ska göras och när.

Praktiska moment är extra viktigt vid den här sortens delegering.

Senast uppdaterad

2019-05-04

Var detta hjälpsamt?