Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är:

 • Muntorrhet
 • Illamående
 • Diarré alternativt förstoppning
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Trötthet, dåsighet
 • Allergiska reaktioner t.ex. utslag och klåda
 • Minnesstörningar, oklarhet, förvirring
 • Stelhet
 • Oro i kroppen
 • Fall
 • Nedsatt aptit
 • Urinträngningar eller svårigheter att kissa

Här kan du läsa mer om biverkningar.

Detta kunskapstest ställer frågor kring dessa biverkningar och hjälper dig med tips på hur du ska tänka kring biverkningar.

Senast uppdaterad

2019-10-06

Var detta hjälpsamt?