Verktyg

VerktygAlla möten inom vården erbjuder en möjlighet att förebygga olika negativa effekter av t.ex. sjukdom. Delegerade arbetsuppgifter innebär oftast att man dröjer sig kvar en stund extra hos vårdtagaren för att utföra arbetsuppgiften. Vid dessa tillfällen behöver man vara extra uppmärksam på olika aspekter, som till exempel fallrisk, risk för undernäring, risk för dålig munhälsa och risk för trycksår.

Förutom kunskap om dessa områden så behöver vi även ha tillgång till tillförlitliga bedömningskriterier och bedömningsinstrument. Här samlar vi länkar till dessa verktyg.

Beskrivning Kategori
Att förebygga och behandla undernäring
Socialstyrelsen
Undernäring
(PDF)
Downton Fall Risk Index
Vårdhandboken
Fallrisk
(Webbsida)
Kloka listan
Kloka listan
Läkemedel
(Webbsida)
Medicinska databaser
Medicinska databaser
Övrigt
(Webbsida)
Mini Nutritional Assessment (MNA®)
Mini Nutritional Assessment MNA®
Undernäring
(PDF)
Munhälsa
Vårdhandboken
Munhälsa
(Webbsida)
Provgenerator
Provgenerator
Övrigt
(Webbsida)
Riskbedömning av ohälsa i munnen ROAG
Vårdhandboken
Munhälsa
(Webbsida)
Riskbedömning Trycksår
Vårdhandboken
Trycksår
(Webbsida)
Senior alert - kvalitetsregister
Senior alert
Fallrisk, Munhälsa, Trycksår, Undernäring
(Webbsida)
Smärtskattningsinstrument
Smärtskattningsinstrument
Övrigt
(Bedömningsinstrument)
Stöd vid läkemedelshantering - krossas eller sväljer hela
Stöd vid läkemedelshantering
Läkemedel
(Instrument)
Så bedömer du din vikt - BMI
1177.se
Undernäring
(Webbsida), (Instrument)
annons: