Verktyg

VerktygAlla möten inom vården erbjuder en möjlighet att förebygga olika negativa effekter av t.ex. sjukdom. Delegerade arbetsuppgifter innebär oftast att man dröjer sig kvar en stund extra hos vårdtagaren för att utföra arbetsuppgiften. Vid dessa tillfällen behöver man vara extra uppmärksam på olika aspekter, som till exempel fallrisk, risk för undernäring, risk för dålig munhälsa och risk för trycksår.

Förutom kunskap om dessa områden så behöver vi även ha tillgång till tillförlitliga bedömningskriterier och bedömningsinstrument. Här samlar vi länkar till dessa verktyg.

Beskrivning Länk Kategori Typ
Att förebygga och behandla undernäring Socialstyrelsen Undernäring PDF
Downton Fall Risk Index Vårdhandboken Fall Webbsida
Mini Nutritional Assessment (MNA®) Mini Nutritional Assessment MNA® Undernäring PDF
Munhälsa Vårdhandboken Munhälsa Webbsida
Provgenerator Provgenerator Övrigt Webbsida
Riskbedömning av ohälsa i munnen ROAG Vårdhandboken Munhälsa Webbsida
Riskbedömning Trycksår Vårdhandboken Trycksår Webbsida
Senior alert - kvalitetsregister Senior alert Fall, Munhälsa, Trycksår, Undernäring Webbsida
Stöd vid läkemedelshantering - krossas eller sväljer hela Stöd vid läkemedelshantering Läkemedel Instrument
Så bedömer du din vikt - BMI 1177.se Undernäring Webbsida, Instrument