bild med studenter på en trappa
Dags för delegering?

Gör som tusentals andra:
Öva med våra kunskapstester
och lyckas med din delegering!
(helt gratis)

annons:

Välkommen

Allt du behöver för att klara delegeringsprovet         
på ett roligare sätt och gratis!

Illustration av delegera

Skapa ett konto (gratis) för att spara dina resultat och följa din egen utveckling.

Delegerade arbetsuppgifter finns på varje arbetsplats där det bedrivs hälso- och sjukvård i Sverige. Vi har många olika professioner och möter så många olika människor med olika behov att det skulle minst sagt vara besvärligt att få något gjort utan delegeringar.

diplomDet är egentligen ganska enkelt att förstå delegeringar men det finns en del information som måste vara med vid en kurs så att man förstår vad det handlar om:

  • Vad är en delegering och vad innebär det för dig? (Ansvar & struktur)
  • Basala Hygienrutiner tillämpas i alla delegerade arbetsuppgifter. (Tillvägagångssätt)
  • Hur kommunicerar vi inom sjukvården? (Kommunikation)
  • Vad innebär avvikelser? (När det blir fel)
  • Vad gör jag om vårdtagaren inte mår bra? (Förändrat hälsotillstånd)

Läs vårt instuderingsmaterial, öva på våra kunskapstester och lyckas med din utbildning i delegering!

Vad behöver man kunna inför delegering?

Här ser du en schematisk bild som beskriver kurser som du  behöver göra:

Delegering skills