Delegerade arbetsuppgifter finns på varje arbetsplats där det bedrivs hälso- och sjukvård i Sverige. Vi har många olika professioner och möter så många olika människor med olika behov att det skulle minst sagt vara besvärligt att få något gjort utan delegeringar.

Att förstå delegering är egentligen ganska enkelt men det finns en del kunskap som måste vara med vid en genomgång så att man förstår vad det handlar om:

  • Vad är en delegering och vad innebär det för dig?
  • Basala Hygienrutiner tillämpas i alla delegerade arbetsuppgifter.
  • Hur kommunicerar vi inom sjukvården?
  • Vad innebär avvikelser?
  • Vad gör jag om vårdtagaren inte mår bra?

Läs vårt instuderingsmaterial på Delegering.se och utforska nedanstående länkar som vi anser vara bland de bästa resurserna med kunskapstester, instuderingsmaterial och presentationer:

Kategorier

AvvikelserBasala HygienrutinerDelegeringDiabetesDoseringFörändrat HälsotillståndLagarLäkemedelSBAR