Delegeringsblogg

 • - Site admin

  Vi håller på att flytta över det mesta från delegering.se till delegering nu. Så från och med idag kan man inte skapa konto här men det går lika bra och är fortfarande gratis att skapa konto på delegering.nu istället. 

  Delegering.nu är byggd med Moodle som bättre motsvarar våra behov så vi uppdaterar inte denna sida längre. Delegering.se kommer dock finnas kvar och ha samma innehåll.

  Vad är det då som är nytt med det nya systemet?


 • - Hans Gustavsson

  Liggande för långa perioder kan leda till ett allvarligt medicinskt tillstånd som kallas liggsår, eller trycksår. Liggsår uppstår när huden och det underliggande vävnadsskiktet skadas på grund av tryck och friktion som uppstår när en person inte kan ändra sin position regelbundet. Dessa sår kan vara smärtsamma och ta lång tid att läka, så att förebygga dem är avgörande. I den här artikeln kommer vi att utforska vad liggsår är och hur man kan förebygga dem.


 • - Hans Gustavsson

  Nagelsvamp, även känd som onykomykos, är en vanlig och obehaglig tillstånd som påverkar miljontals människor över hela världen. Denna svampinfektion kan förekomma på både fingernaglar och tånaglar och kan orsaka en mängd irriterande symptom. I denna artikel kommer vi att utforska orsakerna till nagelsvamp, dess symptom och tillgängliga behandlingsalternativ.

  Orsaker till Nagelsvamp:


 • - Hans Gustavsson

  Ont i halsen är en vanlig åkomma som de flesta människor upplever åtminstone en gång om året. Det kan vara irriterande och smärtsamt, men det finns åtgärder du kan vidta för att lindra symtomen och främja läkningsprocessen.

  Orsaker till ont i halsen: Ont i halsen kan bero på olika orsaker, inklusive virusinfektioner som förkylning eller influensa, bakteriella infektioner som halsfluss, eller överansträngning av stämbanden. Rökning och exponering för irriterande ämnen kan också leda till halsbesvär.


 • - Hans Gustavsson

  Dysfagi är ett medicinskt tillstånd som påverkar förmågan att svälja mat och dryck. Denna tillstånd kan ha allvarliga konsekvenser för patientens näringsstatus och livskvalitet. Vårdtagare med svårigheter att svälja har också lättare att få ett förändrat hälsotillstånd så det är klokt att rapportera vidare till sjuksköterska vid misstanke om försämring.

  Vad är Dysfagi?


 • - Site admin

  Illamående och kräkning är två vanliga symtom som människor kan uppleva i olika situationer och kan vara tecken på ett förändrat hälsotillstånd. Dessa reaktioner är kroppens sätt att försöka bli av med något som uppfattas som skadligt eller irriterande. Här ska vi utforska orsakerna till illamående och kräkning, deras symtom och några sätt att hantera dem.

  Orsaker till Illamående och Kräkning:


 • - Hans Gustavsson

  Huvudvärk är ett vanligt besvär som de flesta människor har upplevt någon gång. Det kan vara milt och tillfälligt eller bli en ihållande källa till obehag. I den här artikeln kommer vi att utforska de vanligaste orsakerna till huvudvärk, olika typer av huvudvärk, dess symtom och möjliga behandlingsalternativ.

  Huvudvärk kan vara en del i ett förändrat hälsotillstånd. Kontakta alltid sjuksköterska om du är osäker.

  Orsaker till Huvudvärk:


 • - Hans Gustavsson

  Synen är en av våra mest värdefulla sinnen och en avgörande del av vår upplevelse av världen omkring oss. Synförändringar är vanliga och kan påverka människor i olika åldrar. I denna artikel kommer vi att utforska de vanligaste orsakerna till synförändringar, de symtom de kan orsaka och de metoder som finns tillgängliga för att vårda och skydda vår syn.

  Orsaker till Synförändringar:

  Synförändringar kan uppstå av olika skäl, inklusive:


 • - Hans Gustavsson

  Det kan kännas ganska övermäktigt att förstå delegering när man ställs inför uppgiften för första gången. Vilka delar ska man kunna? Vad ska man börja med? Var lugn, vi guidar dig genom djungeln tills vi når stranden. 

  Först och främst delegeras uppgifter först efter att du jobbat ett tag och blivit varm i kläderna. Redan nu har du sett och bekantat dig med mycket som du kommer att komma i kontakt med:


 • - Hans Gustavsson

  Ryggont är ett vanligt problem som drabbar människor i alla åldrar och kan ha en negativ inverkan på ens livskvalitet. Det kan vara plötsligt och skarpt eller långvarigt och molande. Ryggsmärta kan uppstå av olika skäl och ta sig olika former. I denna artikel kommer vi att utforska de vanligaste orsakerna till ryggont, dess symptom och olika behandlingsalternativ.

  Orsaker till Ryggont:


 • - Hans Gustavsson

  Smitta och Smittvägar: Vägledning för Vårdpersonal

  Vårdpersonal är utsatta för en mängd olika smittämnen dagligen. Det är av största vikt att förstå smitta och smittvägar för att kunna skydda både sig själv och patienterna. Denna artikel syftar till att ge en översikt av grundläggande begrepp, förebyggande åtgärder och hur man kan minimera risken för smitta inom hälso- och sjukvården.


 • - Hans Gustavsson

  Feber är en vanlig reaktion i kroppen som kan uppstå som svar på en infektion, inflammation eller andra sjukdomar. Det är en viktig del av kroppens försvarsmekanismer eftersom många patogener, såsom bakterier och virus, trivs sämre vid högre kroppstemperaturer. 

  Feber indikerar ett förändrat hälsotillstånd hos vårdtagaren och behöver därför rapporteras vidare till ansvarig sjuksköterska.


 • - Hans Gustavsson

  Klysma (rektal lösning) är en liten tub som innehåller vätska som ska föras in i ändtarmen. Två vanliga användningsområden för klysma är förstoppning och för att häva ett krampanfall (Epilepsi). Den verksamma substansen har lokal effekt i ändtarmen eller tas upp av slemhinnan för vidare transport till blodbanan. Det kan också användas i förberedelse inför undersökningar som koloskopi.


 • - Hans Gustavsson

  Har du svårt att få ihop frågor till ett delegeringsprov? Inga problem! Använd vår generator så kan du snabbt få fram 19 st frågor inom valfritt ämne om delegering:

  • Basala Hygienrutiner
  • Delegering allmänt
  • SBAR
  • osv

  Klicka på länken nedan så hittar du generatorn där. (Finns även under sidan Verktyg)

  Provgenerator


 • - Hans Gustavsson

  Att skatta smärta är en subjektiv upplevelse och kan variera från person till person. Det finns dock några vanliga metoder för att skatta smärta som används inom sjukvården. Här är några vanliga skattningsmetoder:


annons: